ANTİKORLARA BAĞLI ANEMİLER

0

ANTİKORLARA BAĞLI ANEMİLER Faydaları

ANTİKORLARA BAĞLI ANEMİLER: Antikorlara bağlı anemiler, bağışıklık sisteminden kaynaklanan anemilerdir. Çoğu IgG olan bu antikorlarla zedelenmiş olan alyuvarlar, özellikle dalaktaki makrofaj hücreleri tarafından hemolize uğratılırlar. İmmünohemolitik anemiler denilen bir grup hemolitik anemilerde vücudun kendi bağışıklık sistemi, yine vücudun kendi alyuvarlarına karşı antikorlar üretir.
Yanlış kan nakillerinin neden olduğu anemiler, birbirine uymayan kanlar arasındaki antijen antikor tepkisine bağlıdır. Bu antikorlar normal vücut ısısında alyuvarlara bağlanır
Kimi ilaçlar da bağışıklık sistemi yoluyla hemolize neden olabilirler. Bu ilaçlar, penisilin, kinin, kinidin, INH, PAS ve sülfonamidler olabilir. İlaçların neden olduğu hemoliz, damar içinde gerçekleşir. İlaçlara bağh olarak vücudun kendi alyuvarlarına karşı gelişen antikorlar da vücut

ısısında etkili olurlar. Kimi durumlarda vücutta alyuvarlara karşı üretilen anormal antikorlar, soğukta etkili olarak hemolize neden olmaktadırlar.

Share.

About Author

Leave A Reply