Böbreğin kan damarları

0

BÖBREĞİN KAN DAMARLARI Faydaları
Arteria renalis böbrek hilusu-na girmeden Önce, böbreküstü bezine giden bir ya da iki yan dal verir. Böbrek korteksine ulaşan bu atardamarlar, daha sonra korteks bölgesinde yer almakta olan glomerüllerin “Getirici damarlarını” verirler. Daha sonra arteria renalis, hilusa girmeden önce ön arka dallara ayrılır. Bu dallar Önce böbrek pelvisine ve daha sonra da böbrek dokusuna girip, böbreğin korteks bölgesine doğru daha küçük dallara bolüne bolüne yol alırlar.
BÖBREĞİN KAN DAMARLARI; Böbrekler, atardamar kanını “Arteria renalis” denilen ve karın aortasından kaynaklanan bir atardamardan almaktadırlar
Getirici damarlar merkezi glomerülü oluşturan, kılcal damar yamağım kuran kılcal damarlara bölünürler. Bu kılcal damarlar daha sonra birleşip glomerülün “Götürücü damarını” oluştururlar. Götürücü damarlar daha sonra yeniden kılcal damarlara bölünürler. Bu kılcal damarlar ise böbreğin korteks bölgesinde seyretmekte olan böbrek tüpleri çevresindedir, yani proksimalve distal kıvrımlı tüpler çevresindedir. Götürücü damarlardan kaynaklanan bu kılcal damarlar, daha sonra böbreğin toplardamarlarına açılırlar. Böbrek piramitleri, götürücü atardamarlardan kaynaklanan ve “Vasa rekta” denilen atardamarlardan kan alırlar. Bu damarlar Henle kulpu ve toplayıcı tüpler çevresinde bulunurlar ve sonunda bunlar da böbreğin toplardamarına açılırlar. Toplar damarlara açılmadan Önce de yukarıda belirttiğimiz piramit içi böbrek tüpleri çevresinde bir kılcal damar ağı oluştururlar.
Böbreğin toplardamarları birleşe birleşe büyürler ve sonunda tek bir büyük toplardamar olan “Vena renalisi” oluştururlar. Vena renalis ise sağ ve sol böbrek için birer tane olarak, vena kava inferiora boşalır.

Görüldüğü gibi böbrek dokusunda üç kılcal damar sistemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki glomerül-lerde oluşmaktadır. Diğer kılcal damarlardan farklı olarak glomerüllerdeki kılcal damarlar, atardamarlardan başlayıp [getirici atardamar) yine atardamarlara açılmaktadırlar (götürücü atardamar). Böbreğin ikinci ve üçüncü kılcal damarları İse götürücü atardamarlardan kaynaklanmaktadır. Bunlardan biri korteks bölgesinde, diğeri ise piramitlerde bulunmaktadır. Sözünü ettiğimiz bu son iki kılcal damar ise, diğer kılcal damarlara benzemektedir. Yani atardamarlardan kaynaklanıp, toplardamarlara açılmaktadırlar.

Paylaş.

Yazar Hakkında

Yorum Yaz

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.