BÖBREK TÜPLERİ Faydaları

0

BÖBREK TÜPLERİ Faydaları
Bu bölüme
3) “Henle kulpu” denilmektedir. Henle kulpunun inen dalı piramit içinde biraz ilerledikten sonra “U” biçimindeki yapının asıl kulp bölümüne ulaşır. Bu dal da böbrek piramiti içinde seyretmektedir.
BÖBREK TÜPLERİ: Her bir böbrek tüpü Bowman kapsülünden doğduktan sonra, toplayıcı tüplere kadar ulaşıncaya dek şu bölümlerden kurulurlar:
1) Proksimal kıvrımlı tüp: Böbrek tübünün bu bölümü, korteks bölgesinde yol aldıktan sonra böbreğin piramitlerinden birine girer.
2) Henle kulpunun inen dalı: Proksimal kıvrımlı tüp, böbrek piramitlerinden birine girdikten sonra “U” biçimindeki “Henle kulpunun inen dalına açılır. Henle kulpundan sonra, gelen böbrek tüpü parçasına
4) Henle kulpunun çıkan dalı denilmektedir
Henle kulpunun çıkan dalı, daha sonra
5)”Distal kıvrımlı tüp ” denilen böbrek tüpünün bir diğer parçası ile devam eder. Distal kıvrımlı tüp, bazen piramit içinde, bazen de korteks içinde başlar. Distal kıvrımlı tüpler daha sonra korteks bölgesinde
6)Böbreğin atardamarı kırmızı, kaliksler, pelvis renalis ve üreterJerin ilk bölümleri ise saridir.

Inîravenöz piyelograf: Damar İçine zerkedilen özel bir boya maddesi böbreklerden atılırken röntgeni çekildiğinde, böbrek/er ve idrar yolları kolayca görülebilir.Birleştirici tüpler denilen tüplere açılırlar. Birleştirici tüpler ise
7) Toplayıcı tüplere açılırlar. Birkaç toplayıcı tüp birleşip
Bellini borucuklanna açılır. Bellini borucukları piramitlere girip, piramitlerin tepesini oluşturan “Böbrek papillalaruı-dan küçük kalikslere açılır. Her bir böbrek papil-lasında 10-14 tane Bellini borucuğu bulunmaktadır.

Share.

About Author

Leave A Reply