Coğrafi Koşullar ve Kanser

0

Coğrafi Koşullar ve Kanser Faydaları
Karaciğer kanseri, Mozambik’de sık, Norveç’te ise ender görülmektedir.
COĞRAFİ KOŞULLAR VE KANSER: Belli kanserler, dünyanın belli bölgelerinde daha sık ortaya çıkmaktadır. Örneğin yemek borusu kanseri, îran’da sık görülürken, Nijerya’da az görülmektedir. Akciğer kanseri, İngiltere’de sık, kalınbağırsak kanseri ise Danimarka’da sık görülmesine karşılık, bunların her ikisine de Nijerya’da ender rastlanır. Deri kanserleri, Teksas’da sık sık görülürken, Bombay’da az görülür
Rahim boynu kanseri, Kolombiya’da sık buna karşılık, İsrail’de ender görülmektedir. Prostat kanseri Amerikalı Zencilerde sık görülürken Japonlarda ender görülmektedir. Mide kanseri coğrafi etkenlere bağlı olarak Hollandalılarda ve turbalık bölgelerde yaşayanlarda daha sık görülürken, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkelerde gitgide daha ender görülmektedir. Yukarıdaki örnekler daha da çoğaltılabilir. Ancak belli kanserlerin belli coğrafi bölgelerde daha sık görülüyor olmalarının nedenlerini tam olarak açıklamak henüz olanaksızdır. Kültürel farkların ve bazı bölge halkı alışkanlıklarının farklılığı, coğrafik farkın temelinde yatan neden olabilir.

Share.

About Author

Leave A Reply