Çoğul Gebelik (İkiz üçüz gebelikler) Faydaları

0

ÇOĞUL GEBELİK (İKİZ ÜÇÜZ …GEBELİKLER) Faydaları

Anne ve babadan gelen yumurta ve erkek döl hücrelerinin birleşerek tek bir hücre haline gelmesi ile, yani döllenme ile yeni bir canlının oluşumu başlar. İki tip ikiz gebelik söz konusudur: Tek yumurta ve çift yumurta ikizliği. Yaklaşık 80-90 gebelikte bir ikiz gebeliğe, 6-7 bin gebelikte bir de üçüz gebeliğe rastlanabilir. Yavru sayısı arttıkça rastlama oranı azalmaktadır.
ÇOĞUL GEBELİK (İKİZ ÜÇÜZ …GEBELİKLER): İnsanlarda normalde bir yavru oluşur ve doğar, bazen iki, üç ve daha fazla yavru oluşabilir
Başlangıçta tek bir hücre iken giderek çoğalmasını sürdürür ve sonuçta bebek oluşur. Bu ilk günlerdeki çoğalma dönemi sırasında, hücreler 2 ya da 3 ayrı hücre kümesine ayrılarak, ayrı birer canlı oluşturmak üzere gelişmelerini sürdürürlerse, ikiz ya da üçüz gebelik oluşur. Böyle oluşan bir ikiz gebelik tek bir yumur-v ta ve tek bir erkek döl hücresinden geliştiğinden “tek yumurta ikizi” adını alır. Eğer iki ayrı yumurta hücresi iki ayrı erkek dol hücresi tarafından döllenirse ve ayrı ayrı gelişmelerini sürdürürse, oluşan ikiz gebeliğe de “çift yumurta ikizi” denir. Tek yumurta ikizleri birbirlerine hem fizik ve hem de karakter olarak tıpatıp benzerler ve aynı cinse sahiptirler, yani ikisi de kız ya da erkektir.

Çift yumurta ikizleri ise birbirinden farklı yapıda ve karakterde olup, cinsiyetleri farklı ya da aynı olabildiği gibi birbirlerinin benzeri de olabilirler. İkiz, üçüz ve daha fazla gebelikleri hamileliğin komplikasyonları, istenmeyen durumları olarak değerlendirmek gerekir çünkü gerek anne gerekse de dölütler (fetus) bir risk altına girmiş olurlar. Bu gibi durumlarda çocuklarda sakatlıklar, kan bozuklukları, ölüm ve zihinsel bozuklukların gelişme tehlikesi yüksektir. Anneler ise düşük yapma, kansızhğa düşme, preeklampsi – eklampsiye girme ve zor doğum yapma tehlikeleriyle karşı karşıyadırlar. Rahimde genellikle her bir çocuk için ayrı bir plasenta ve göbek kordonu oluşur. Böylece ikiz gebeliklerde çocuklar birbirinden ayrı ayrı büyürler. Ancak bu her zaman olmayabilir. Bazı vakalarda çocuklar birbirine yapışık olabilirler. Yapışma kafadan olabilir. Buna “Kraniopagus” denir, Göğüsten yapışmaya “Torakopagus”, sırttan yapışmaya “Pigopagus”, kıçtan yapışmaya ise “Iskiopagus” denilmektedir. Bu gibi çocukların bazıları, birbirlerinden cerrahi yollarla ayrılabilir.

Share.

About Author

Leave A Reply