DIŞKI MUAYENESİNDE MİKROSKOPİK İNCELEME Faydaları

0

DIŞKI MUAYENESİNDE MİKROSKOPİK İNCELEME Faydaları
Uygun boyalar sayesinde dışkısı incelenen kişi­nin sindirim durumuna ilişkin yararlı bilgiler elde edilebilir. Şeker sindirimin­de yetersizlik varsa, sindirilemeyen bu karbonhidratlann mayalanması sonucu laktik asit ve kısa zincirli yağ asitleri açığa çıkar. Bu durumda dışkının asit-baz dengesi asitten yana bozulur. Mikroskopİk inceleme, bağırsak asalaklarının, özel­likle bu hayvanların yumurtalarının sap­tanmasında büyük önem taşır.
MİKROSKOPÎK İNCELEME
Dışkı mikroskopla incelendiğindeJjjtki-sel ve hayvansal besin artıkları, mlsus, alyuvarlar ya da akyuvarlar, mukoza hücreleri, kalsiyum gibi mineral kristal­leri ve sebum (yağ bezlerinin salgıladığı yağlı madde) görülebilir
Dışkı, mayalanmaya bağlı olarak köpüklü ve ekşi kokuludur. Protein parçalayıcı en­zimlerin yetersizliğinde ya da yokluğun­da hayvansal lif miktarı artar. Sindirim sürecine girmeyen bu liflerin bağırsak­taki bakteriler tarafından parçalanması sonucu koyu renkli ve kötü kokulu dışkı oluşur. Yiyeceklerle alman trigliseritle-rin sindiriminde bir bozukluk olduğun­da ise yağ asitleri, nötr ya da sabunlaş­mış yağlar artar.

Share.

About Author

Leave A Reply