Fliktenükeratokonıunktivit Faydaları

0

Fliktenükeratokonıunktivit Faydaları
Fliktenli keratokonjunktivit, tüberküloz basili, kandida albikans, stafilokok gibi mikroorganizmaların protenilerine karşı gelişen gecikmiş bir reaksiyonun neden olduğu bir olaydır. Flikten ise küçük bir kabarıklıktır. Flikten hem konjunktivada hem de korneada bulunur. Konjunktivadaki flikten nedbe izi bırakmadan iyileşir ve yalnız göz yaşarmasına neden olur.
FLİKTENÜKERATOKONIUNKTİVİT:Keratokonjunktivit, kornea ve konjunktivanın birlikte iltihaplanmasıdır
Buna karşılık korneadaki flikten gri renkli bir ülsere dönüşür. Bu, daha sonra nedbeleşerek iz bırakır. Korneadaki flikten fotofobiye neden olabilir.Tedavide kortizollü ve antibiyotikli damla ve merhemler kullanılmaktadır. Fliktenli keratokon-junktivitler sıklıkla tüberküloz proteinlerine bağlıdır. Eğer hasta o sırada aktif olarak tüberküloz infeksiyonu taşımıyorsa, kortizollü ilaçlarla tedavi sağlanabilir. Eğer hasta o sırada aktif olarak tüberküloz infeksiyonu geçirmekteyse, kortizollü ilaçlar tüberkülozun daha da ağırlaşmasına ve yayılmasına yol açarlar.

Share.

About Author

Leave A Reply