İNFEKSİYON VE BULAŞICI HASTALIKLAR Faydaları

0

İNFEKSİYON VE BULAŞICI HASTALIKLAR Faydaları
Bu mikroorganizmaların vücuttaki normal yerlerinde bulunmaları durumu ‘ ‘İnfeksiyon” değildir. Bu gibi mikroorganizmalar ağız, bağırsak ve idrar yollarının son bölümlerinde bulunurlar ve bulundukları organın “Normal flora”sını oluştururlar. Asalak, bakteri ya da virüs olabileceği gibi bir bağırsak kurdu ,ya da mantar olabilir. Ancak insan organizmasında has talik yaratmadan bulunan ba zı mikroorganizmalarda vardır.
İNFEKSÎYON VE BULAŞICI HASTALIKLAR:

Herhangi bir asalağın insan vücuduna girip burada çoğalması, büyümesi ve yerleşmesi olayına “İnfeksiyon” [bulaşma) denir
Yukarıda değindiğimiz organlarda belli mikroorganizmaların hastalık yaratmadan normal olarak bulunmaları o organların “Normal flora”smı oluşturur. Bir asalağıninsari organizmasına dışarıdan bulaşmasıyla ya da bazı organların normal florasında bulunan mikroorganizmaların özel durumlarda kişide hastalığa yol açmasına “Bulaşıcı Hastalık” (înfeksiyon hastalığı) denir. Vücudun normal direncinin kırıldığı durumlarda, florayı oluşturan mikroorganizmalar arasındaki dengenin bozulması halinde ya da bir organın normal florasında bulunan mikroorganizmalardan birinin bir başka organa bulaşması sonucunda çoğunlukla bulaşıcı hastalıklar gelişir. Örneğin antibiyotiklerin çok kullanıldığı durumlarda insan vücudundaki normal floralarda bakteriler azalır. Bu da, floradaki mantarların çoğalıp mantar hastalıklarının gelişmesine yol açar. Bulaşıcı hastalıklar salgınlar yaparak toplum sağlığını ciddi bir biçimde tehlikeye sokabilirler. Bir hastalığın belli bir bölgede yaşayan toplumda belli bir zaman

Share.

About Author

Leave A Reply