JEJUNUM VE İLEUMUN DOKUSAL YAPISI Faydaları

0

JEJUNUM VE İLEUMUN DOKUSAL YAPISI Faydaları
Bunlar “Paneth hücreleri” ve “Argentafin hücreler”dir. Burada yalnız farklılıklara değinmekle yetineceğiz. Lamina propria özellikle lenf yapısı bakımından çok zengindir. Lamina propriaya yerleşmiş olan “Liberkühn bezleri” ndeki basit salgı hücrelerine, iki yeni tip hücre de eklenmiştir.
JEJUNUM VE İLEUMUN DOKUSAL YAPISI:

Jejunum ve ileumun yapısı genel hatlarıyla duodenumun yapısına benzemektedir
Buradaki 10 yada daha fazla sayıdaki lenf nodiilü bir araya gelip, “Peyer plakları” denilen yapıları oluştururlar. Duodemım dışında, bağırsağın hiç bir bölgesinde “Brunner bezleri”ne rastlanmaz.

Share.

About Author

Leave A Reply