Koroner damarlar

0

KORONER DAMARLAR Faydaları
Bu maddeleri alabilmesi için de kuşkusuz kan dolaşımına gereksinimi vardır. Kalbin bu gereksiniminin karşılanması için doğa, kalbe zengin bir atardamar ağı sağlamıştır. Kalp kasının sürekli olarak çalıştığım düşündüğümüzde, onun enerji ve oksijene olan gereksiniminin ne denli büyük olabileceğini görebiliriz.
KORONER DAMARLAR: Kalp kası da canlılığını koruyabilmek için enerji maddelerine ve oksijene gereksinim duyar. Kalbi besleyen bu atardamarlara “Koroner damarlar” denilmektedir
Kalpte biri sağ, diğeri de sol olmak üzere iki ana koroner damar bulunur. Her bir ana dal daha küçük yan dallara bölünerek, kalp kasının belli bölgelerinin beslenmesi sorumluluğunu üstlenir. Bu dallardan birinin tıkanması halinde, bu daim beslediği kalp bölgesindeki kalp kası ölür. Kalp kasının ölümüne “Miyokard infarktü-sü” denilmektedir.İnfarktüs küçük bir bölgedeyse kalbin çalışması fazla aksamayabilir ve kişi hayatını kaybetmeyebilir. Ancak infarktüs alanı büyüdükçe, ölüm riski de yükselir. Koroner damarların tıkanmayıp da damar sertliği (arteri-oskleroz) sonucu daralmaları, “Angina pektoris” denilen bir klinik tabloya neden olabilir. Bu konular ilerde ilgili bölümlerde incelenmiştir. Sağ koroner damar, sağ semilunar kapakçığın biraz yukarısında, aortadan kaynaklanır. Sol koroner damar ise sol semilunar kapakçığın biraz yukansındadır ve yine aortadan kaynaklanır. Sağ koroner damar kalpte şu bölgelerin kanla beslenmesinden sorumludur: 1) sağ atrium 2) sağ ventrikül ön duvarının 2/3 sağ yanı 3) sağ ventrikülün arka duvarı 4) interventriküler septumun 1/3 arka bölümü 5) sinoatrial nodul 6} atrioventriküler nodul ve 7) sol ventrikülün dış yan duvarının i/4 arka bölümü. Sol koroner arter ise kalbin şu bölgelerini besler: 1) sol atrium 2) sağ ventrikül ön duvarının 1/3 sol yanı 3) interventriküler septumun 2/3 ön bölümü 4] sol ventrikülün dış yan duvarının 3/4 bölümü 5) % 45 sıklıkta sinoatrial nodul
Sağ ve sol koroner arterlerin yan dalları birçok yerde birbirleriyle ağızlaşırlar. Böylece küçük bir damarın tıkanması halinde, bu ağızlaşma yardımı ile diğer bir damardan kan akımı sağlanarak o bölgedeki kalp kasının ölümü engellenebilir. Ne var ki tıkanan damar büyük ise bu ağızlaşmalar infarktüsü önleyemezler.

Kalbin atardamarları bulunduğu gibi toplardamarları da vardır. Kalbin toplardamarlarının büyük bir bölümü doğrudan doğruya sağ atriuma dökülürler. Bazı toplardamarlar ise kendilerine en yakın olan kalp odacığına dökülürler.,

Paylaş.

Yazar Hakkında

Yorum Yaz

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.