Miyopi (Basit Miyopi) Faydaları

0

Miyopi (Basit Miyopi) Faydaları
Bu yakınlık miyopinin derecesine göre değişmektedir. Miyopluk ne
kadar ağırlaşırsa, gözün görebildiği en uzak nokta göze o oranda yaklaşır.
MİYOPİ {BASİT MİYOPİ): Miyopide göz küresi normalden daha büyüktür. Bunun sonucu olarak da göze gelen ışınlar retinanın önündeki bir noktada odaklanmaktadır. , Emetrop ya da hipermetrop bir göz için, gözün uzak noktası sonsuzdayken, miyop bir gözün uzak noktası 6 metreden daha yakın bir uzaklıktadır
Miyopi hiçbir etkene bağlı olmaksızın, 25 yaşma kadar artar.
Bu yaştan sonra basit miyopi artık ilerlemesini durdurur.En sık rastlanan yakınma ve belirti miyop kişinin uzaktaki cisimleri net görememesidir. Görme keskinliğinin çoğaltılması için kişi kaşlarını çatabilir. Bu durumda baş ağrısı olabilir. Miyop kimse okuyabilmek için kitabı gözüne çok
yaklaştırmak zorunda kalabilir. Düzeltici tedavi olarak her iki yüzü de içbükey fbikonkav) olan mercekler kullanılır. Bu mercekler göze gelen ışınları birbirlerinden uzaklaştırarak ışınların retinaya odaklanmasını
sağlarlar. Bazı miyopi vakaları gözün saydam ortamlarının kırma gücündeki artıştan kaynaklanmaktadır. Bu tip miyopilere “Refraktif miyopi”. denilmektedir. Refraktif miyopilere az rastlanmaktadır.

Paylaş.

Yazar Hakkında

Yorum Yaz

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.